Tjenester


- Vaksinasjon

- ID merking

- Ormekur

- Hjemmeavliving

- EU-pass

- Kloklipp m/u bedøvelse

- Sårstell

- Pelsstell

- mikroskopidiagnostikk; øreproblematikk, små hudutvekster/forandringer

- Reseptutskrift

- Halthetsutredning

- Helseundesøkelse

- Helseattest

- Valpepakker;         helseundersøkelse m/attest, vaksinering og ID merking