Resepter


Pasienter under behandling kan få fornyet sine resepter. I tillegg skrives det ut resepter på forebyggende medikamenter- f.eks mot flått, innvolsorm hos katt.


Ta kontakt på telefon eller e-post dersom du har spørsmål om resepter.


post@vipet.no

928 25 611