Reise med kjæledyr

  • Alle kjæledyr som skal krysse landegrenser, inkludert Sverige, må ha gyldig kjæledyrpass som inneholder informasjon om ID-merking, nødvendige vaksiner/behandlinger, samt opplysninger om eier. Hvert kjæledyr må ha sitt eget personlige pass.
  • I tillegg kan det være nyttig å sjekke hvilke sykdommer, parasitter eller andre skadedyr som finnes i landet man reiser til, slik at man kan forebygge smitte til sitt eget dyr, f.eks husflått, leptospirose, leishmania. Det er ikke lovpålagt å behandle mot disse, men det er sterkt anbefalt.
  • Som dyreeier er du pliktig til å enhver tid være oppdatert på gjeldende regler i landet du ønsker å reise til. Dette kan du få informasjon om gjennom landets ambasade. Ta kontakt med veterinær i god tid før avreise da noen vaksiner skal settes flere uker i forveien for å være gyldig, og noen preparater skal i tillegg gis flere ganger med opptil 2 ukers mellomrom.
  • Sist, men ikke minst, og dette er noe mange dyreiere ikke er klar over: Når du reiser med kjæledyr SKAL du passere tollen på RØD sone.
  • Du kan lese mer på Mattilsynet sine nettsider:

    https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/reise_med_kjaledyr/veileder_slik_reiser_du_med_kjaledyret_ditt/


Rabiesvaksinering/revaksinering inkl helseundersøkelse. Dyret må ha gyldig pass og ID-merking før vaksinering                                        800,-

ID-mikrochip hund/katt, inkl avgift og registrering hos DyreID                                                                                                                          970,-

Pass til ditt kjæledyr. Krever at kjæledyret har gyldig ID-chip                                                                                                                           500,-

Attestering i pass ved utenlandsreise, medisinering eksludert - vektbasert dosering                                                                                       190,-


Bestill time her

På flyet

Flyselskapene operer med forskjellige regler når det kommer til å ha dyr om bord i flyet. Enkelte selskap tillater dyr i kabinen, andre krever at dyrene reiser i cargo. Snakk med flyselskapet hva du kan forvente.