ID-merking av hunder og katter

ID-chippen, eller mikrochippen, er en liten passiv databrikke på størrelse med et riskorn som, ved hjelp av en spesialnål, settes under huden på venstre side av halsen til dyret og inneholder et unikt forhåndsprogrammert nummer. ID-nummeret er deretter mulig å lese av med en chip-avleser og nummeret kan søkes opp hos Dyreidentitet sine nettsider.

ID-mikrochip hund/katt, inkl avgift og registrering hos DyreID                                                                                                               970,-

ID-mikrochip hund/katt, inkl avgift og registrering hosDyreID i tillegg til annen behandling                                                                  799,-

Hvorfor IDmerke

Det er et krav fra myndigheten i forbindelse med utenlandsreiser at kjæledyret blandt annet skal være ID-merket.

Det forsvinner hundrevis av dyr hvert år – noen blir skadet eller drept i trafikken og noen blir bare borte. Jevnlig leveres det inn både hunder og katter til blant annet veterinærer som ikke er ID-merket. Dette gjør jobben med å spore opp eier ekstra utfordrende. En godkjent ID-chip er viktig for å lette denne jobben. Mange dyr blir også stjålet hvert år, og dersom man finner hunden igjen hos «ny» eier, vil ID-chippen være med på å bevise eierskapet til hunden. Det sjekkes alltid om det allerede finnes chip på hunder som ønskes chippet, og det er regler for hvordan eierskifte av både hund og katt skal foregå. Det anbefales at alle kjæledyr er ID-merket, også de av den eksotiske varianten som slanger og øgler. Gyldig ID-chip er også et krav ved rabiesvaksinering og HD fotografering.

 


Eierinformasjonen må til enhver tid være oppdatert med eier, adresse, telefon. Oppdatering gjøres av eier, og skjema til utfylling finner du på nettsidene til Dyreidentitet, DyreID.no